BDAR, Duomenų apsauga, Darbo teisė

    

Jelena Jonis

VU Teisės fakulteto magistras, vykdomos doktorantūros studijos

Praktikuojanti teisininkė, kurios konsultavimo ir dėstymo patirtis apima duomenų apsaugos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo, Europos Sąjungos bei Lietuvos darbo teisės ir nediskriminavimo teisės sritis.

Jelena turi sukaupusi daugiau nei 5 metų konsultavimo ir dėstymo patirtį kaip laisvai samdoma teisininkė ir VU Teisės fakulteto lektorė.

Paslaugos

Duomenų apsaugos procesų rengimas:

  • Atliekamas nuoseklus duomenų auditas, kurio metu inventorizuojamas duomenų ūkis, identifikuojamos egzistuojančios rizikos ir numatomi galimi jų sprendimo būdai.
  • Tobulinami esantys arba kuriami nauji duomenų apsaugos procesai, orientuoti į atskiras aibes duomenų – darbuotojų, vartotojų, klientų.

Dokumentų rengimas:

  • Peržiūrima esanti įmonės dokumentų bazė, susijusi su fizinių asmenų duomenų apsauga, identifikuojami sutarčių trūkumai ir naujų sutarčių/susitarimų poreikis.
  • Parengiami Reglamento nuostatas atitinkantys vidiniai dokumentai, įmonei reikalingi šablonai (pvz., sutikimo formos), interneto svetainės dokumentacija.

Verslo specifiką atspindinčios konsultacijos:

  • Pasirengimo metu teikiamos išsamios ir verslo poreikius atitinkančios teisinės konsultacijos.
  • Po Reglamento įsigaliojimo vykdoma pastovi arba pagal poreikį stebėsena, teikiamos verslo pokyčius atliepiančios konsultacijos. Parengiami visi reikalingi dokumentai ir formos, įskaitant ir su informacijos viešinimu įmonėje susiję raštai.

Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos:

  • Atsižvelgiant į Reglamento reikalavimus, įmonės specifiką bei tvarkomų asmens duomenų rūšis ir mastą, įvertinamas duomenų apsaugos pareigūno poreikis.
  • Tuo atveju, jeigu įmonei duomenų apsaugos pareigūnas yra būtinas ar rekomenduojamas, teikiamos pastovaus arba budinčio laisvai samdomo pareigūno paslaugos.

Kontaktai

Pavel Jonis
Practicum įkūrėjas

     

Laurynas Bogusevičius
Verslo plėtros vadovas

     

 

Visos teisės saugomos. PRACTICUM © 2018